در برابر نقض و پایمالی حقوق بشر سکوت نکنیم اطلاعیه مطبوعاتی
15/12/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
این پیام با تاخیر منتشر میشود

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، به مناسبت روز حقوق بشر در پیامی کوتاه از مردم ایران درخواست کرد در مقابل نقض حقوق بشر  بی تفاوت نمانند.


متن پیام در پی می آید:


مردم شریف ایران


دولت جمهوری اسلامی دهه هاست که حقوق و آزادی های بنیادی مردم ایران را در غیرقانونی ترین اشکال آن نقض و پایمال می کند به طوری که امروزه آزادی، برابری و برادری و عدم تبعیض به عنوان محور و بنیان حقوق بشر در این کشور نابود گردیده و حقوق طبیعی و ذاتی سلب ناپذیر مردم که شامل حق حیات، حق آزادی عقیده وبیان، آزادی تحصیل و سعادت و حق حاکمیت بر سرنوشت خویش است و به طور کلی حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مردم این سرزمین آشکارا لگدمال گردیده است و امروز هم آنچه که در گزارش های حقوق بشر در سطح بین الملل مطرح شده و یا می شود  عین واقعیت است و در این کشور هرروز اتفاق افتاده است و یا می افتاد. بنابراین برتمامی مردم ایران ستمی همه جانبه روا داشته شده که ضروری است با پایان دهی به سکوت و بی تفاوتی برای رفع این ستم ها و برای کسب حقوق و آزادی های اساسی و انسانی و مدنی و سیاسی از آنچه که در توان داریم دریغ  نکنیم و در این راه بکوشیم.


 


 


تهران/ 9 دسامبر 2011


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com