تشکر و قدردانی از مشارکت یکپارچه مردم کُردستان در اعتصاب ۲۱ شهریورماه "روژهلات" بیانیه عمومی
13/09/2018 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

تشکر و قدردانی از مشارکت یکپارچه مردم کُردستان در اعتصاب ۲۱ شهریورماه "روژهلات"

مردم کُردستان در استانهای ارومیه، ایلام، سنندج و کرماشان و بطورکلی در تمامی شهرها و روستاهای"روژهلات" از ماکو در شمال تا ایلام در جنوب، روز چهارشنبه ۲۱ شهریورماه با تعطیل نمودن بازارها و مراکز تجاری و محل کسب و کار، و با شرکت گسترده و یکپارچه در یک اعتصاب عمومی سیاسی مدنی، اعتراض و نارضایتی جمعی خود را نسبت به اعدامهای اخیر زندانیان سیاسی و موشک باران دفاتر سیاسی احزاب دموکرات کُردستان و همچنین ادامه سرکوبی و نقض حقوق بشر و پایمالی حقوق خود، اعلام و به نمایش گذاشتند.
به چوبه دار سپردن ٦ زندانی سیاسی رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی، کمال احمدنژاد، احمد شباب و ناصر عزیزی و حمله موشکی به دفاتر و مراکز احزاب کُرد و قتل ۱۷ نفر از رهبران و کادرهای سیاسی مدنی دو حزب دموکرات کُردستان و کُردستان ایران از جمله خانم ها سهیلا قادری، نسرین حدادی و آقایان کریم مهدوی، ابراهیم ابراهیمی، رحمان پیروتی، هاشم عزیزی، عثمان عثمانی، کریم رسولزاده، پیشوا سیدعمر، جمال اکبری، منصور اکبری پور، فاروق حسن خیاط، محمد حسن پور و هاوری کارساز در ۱۷ شهریور، با خشم و انزجار عمومی مردم سرتاسر روژهلات کُردستان روبرو شده است.
سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان ضمن محکوم نمودن مجدد اعدام زندانیان سیاسی و قتل رهبران احزاب کُرد، و با سپاسگزاری از مشارکت گسترده، همبسته و بی نظیر مردم کُردستان در اعتصاب عمومی اعتراضی ۲۱ شهریور "روژهلات"،از یکایک مشارکت کنندگان تشکر و قدردانی می نماید.
تاریخ: ۲۲شهریور ۱۳۹۷ / ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.hro-kurd.net
https://t.me/rmmkurdistan
http://www.hro-kurd.net
http://www.didban.net
https://www.facebook.com/prmmkkurd1
https://www.facebook.com/DIDBAN.KURDISTAN/?ref=hl
https://twitter.com/prmmkkurd1
https://www.balatarin.com/users/prmmkkurd1/links/submitted
https://t.me/hrokurd
https://www.instagram.com/prmmkkurdistan/

ایمیل:
prmmkkurd1@gmail.com
info@hro-kurd.net

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com