از اعتراض مدنی مردم کُردستان حمایت شود بیانیه عمومی
11/09/2018 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

از اعتراض مدنی مردم کُردستان حمایت شود
اعدام سه زندانی سیاسی کُرد در ۱۷ شهریور و همزمان با آن موشکباران دفاتر سیاسی و مدنی حزب دموکرات کُردستان و قتل ۱۷ نفر از رهبران و کادرهای سیاسی این حزب، و اعدام سه زندانی کُرد دیگر در روزهای بعد بطورقطع اعتراض وجدانهای بیدار و مردم تحت آزار و تحت ستم کُردستان را به همراه داشته است. در همین راستا فراخوان هایی نیز از سوی سازمانها و نهادهای مدنی و مجمع احزاب سیاسی کُردستان برای شرکت در اعتصاب سراسری " روژهلات کُردستان" در روز ۲۱ شهریور، صادر شده است.سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان، با استناد به اصول متداول و پذیرفته شده ی حقوق بشر،اعتراض مردم کُردستان به اعدام و قتل و کشتار فعالان سیاسی و حزبی کُرد و هم چنین اعتراض به ادامه سرکوب و بی حقوقی ها را از حقوق مسلم و انکار ناپذیر مردم می داند.از این رو این سازمان ضمن اعلام حمایت مجدد از دعوت به اعتصاب عمومی ۲۱ شهریور ماه "روژهلات" از مجامع و نهادهای سیاسی و مدنی و حقوق بشری ایران و جهان می خواهد از حق اعتراض و اعتصاب مدنی مردم تحت آزار و تحت ستم کُردستان و حق مطالبه حقوق پایمال شده آنان، دفاع و پشتیبانی نمایند.
تاریخ:سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ / ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸
شورای مدیریت سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.hro-kurd.net
https://t.me/rmmkurdistan
http://www.hro-kurd.net
http://www.didban.net
https://www.facebook.com/prmmkkurd1
https://www.facebook.com/DIDBAN.KURDISTAN/?ref=hl
https://twitter.com/prmmkkurd1
https://www.balatarin.com/users/prmmkkurd1/links/submitted
https://t.me/hrokurd
https://www.instagram.com/prmmkkurdistan/

ایمیل:
prmmkkurd1@gmail.com
info@hro-kurd.net

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com