قدردانی کبودوند از پیام دکتر لاهیجی بیانیه عمومی
09/05/2018 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

قدردانی کبودوند از پیام دکتر لاهیجی
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان : محمدصدیق کبودوند در پاسخ به پیام تسلیت دکتر عبدالکریم لاهیجی و"جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران" در مورد درگذشت زنده یاد دکتر صارم الدین صادق وزیری، پیامی حاوی تشکر و قدردانی صادر کرده که متن آن در پی می آید:
درگذشت دکتر صارم الدین صادق وزیری، آموزگار برجسته ی جامعه مدنی و حقوق بشر، نه تنها ما و مردم کردستان، بلکه اغلب فعالان و مبارزان مدنی و حقوق بشری ایران و منطقه را نیز اندوهگین و متاسف نموده است. مرگ این مبارز آزادیخواه و صلح طلب که دهها سال از عمر گرانقدر خود را صرف مبارزه برای آزادی، آموزش و ترویج جامعه مدنی و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و کردستان کرده است، بدون شک ضایعه ای حزن انگیز و جبران ناپذیر برای کردستان و " روژهلات" است.
در اینجا من از دکتر عبدالکریم لاهیجی، فعال برجسته ی جهانی حقوق بشر و" جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران" که به همین مناسبت پیامی تسلی بخش صادر نموده و در آن به ما تسلیت باد گفته اند صمیمانه قدردانی نموده و نهایت تشکر را دارم. در پایان تندرستی و بقای عمر برای همگان بویژه برای دکتر لاهیجی و فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری ایران و کردستان، آرزو می کنم.
محمدصدیق کبودوند

تهران: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷/ ۷ می ۲۰۱۸

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.hro-kurd.net
https://t.me/rmmkurdistan
http://www.hro-kurd.net
http://www.didban.net
https://www.facebook.com/prmmkkurd1
https://www.facebook.com/DIDBAN.KURDISTAN/?ref=hl
https://twitter.com/prmmkkurd1
https://www.balatarin.com/users/prmmkkurd1/links/submitted
https://t.me/hrokurd
https://www.instagram.com/prmmkkurd/

ایمیل:
prmmkkurd1@gmail.com
info@hro-kurd.net

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com