صارم الدین صادق وزیری شخصیت برجسته کُرد درگذشت خبر
11/04/2018 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
صارم الدین صادق وزیری شخصیت برجسته کُرد درگذشت
صارم الدین صادق وزیری مبارز آزادیخواه و خستگی ناپدیر کُرد، امروز ساعت ۷ صبح در سن ۹۷ سالگی در بیمارستانی درشهر "وو" سویس درگذشت.
صارم الدین صادق وزیری حقوقدان، سیاستمدار، قاضی، وکیل دادگستری و موسس جمعیت کُردهای مقیم مرکز بود.وی همراه هیات مذاکره کننده دولت موقت به کردستان رفت و پیشنهاد تشکیل شورای شهر سنندج را داد که پذیرفته شد.ایشان عامل موثردرتشکیل هیات نمایندگی خلق کُرد به سرپرستی ماموستا شیخ عزالدین حسینی در مذاکره با دولت وقت بودند .همچنین وی تنظیم کننده پیشنویس طرح ۲۶ ماده‌ای از خواست‌های مردم کُرد بود که هیات نمایندگی خلق کُرد در مذاکرات با دولت براجرای آن تاکید داشت.از صارم الدین صادق وزیری چندین اثر و کتاب به جا مانده است.
سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان ضایعه از دست دادن این شخصیت برجسته کُرد و فعال حقوق بشر را به خانواده ایشان و مردم کُرد تسلیت می گوید.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

۱۱آوریل ۲۰۱۸


https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.hro-kurd.net
https://t.me/rmmkurdistan
http://www.hro-kurd.net
http://www.didban.net
https://www.facebook.com/prmmkkurd1
https://www.facebook.com/DIDBAN.KURDISTAN/?ref=hl
https://twitter.com/prmmkkurd1
https://www.balatarin.com/users/prmmkkurd1/links/submitted
https://t.me/hrokurd
https://www.instagram.com/prmmkkurd/

ایمیل:
prmmkkurd1@gmail.com
info@hro-kurd.net
     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com