سالروز بنیانگذاری جمهوری خودمختار مدنی کردستان "روژهلات" گرامی باد خبر
22/01/2018 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


سالروز بنیانگذاری جمهوری خودمختار مدنی کُردستان "روژهلات" گرامی باد
روز دوم بهمن برابر با ۲۲ ژانویه، روز بنیان اولین نهاد مدنی- دولتی کُرد در "روژهلات" کردستان و روز تأسیس جمهوری خودمختار کُردستان در ایران، در هفتاد و دو سال پیش است. در ۲۲ ژانویه ۱۹٤٦ قاضی محمد در قامت یک رهبر ملی هماهنگ و همراستا با خواست جنبش نوپای آزادی خواهانه و خودمختاری طلبانه مردم کُرد، خودمختاری کُردستان را در ایران اعلام نمود. قاضی محمد به عنوان رئیس جمهور کُرد، دولتی خودمختار مبتنی بر اصول در شرف تکوین حقوق بین الملل بشر بنا نهاد. دولتی که در روزگار خود به لحاظ مراعات اصول دموکراتیک جمهوریت و مدنیت شایان ستایش و تاریخی بود. قلمرو ابتدایی دولت خودمختار ۱۹٤٦ کُردستان محدود به مناطق کُردنشین استان ارومیه و بخش شمالی استان سنندج بود. تمهیدات این دولت برای الحاق سایر مناطق کُردنشین به قلمرو حاکمیت خودمختار با یورش نظامی دولت مرکزی، متوقف و سرانجام با توافق دولتها و قدرتهای ذی نفوذ منفعت طلب در ایران، دولت جمهوری خودمختار کُردستان سرکوب و فرو پاشیده شد.
سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان به عنوان اولین نهاد مدنی - حقوق بشری مدافع حق تعیین سرنوشت در کُردستان، هماهنگ و هم صدا با مردم کُرد، سالروز بنیان اولین نهاد مدنی- دولتی کُردستان و به عبارتی جمهوری خودمختار مدنی کُردستان در ایران گرامی می دارد و زوریاد این واقعه تاریخی را به مردم کُرد هر چهار بخش کُردستان، بویژه به مردم " روژهلات" کُردستان تبریک و شادباش می گوید.
به امید رهایی و دستیابی مردم کرد به حق تعیین سرنوشت و آزادی.
تاریخ: دوم بهمن ۱۳۹٦ / ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸
سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان

https://t.me/hrokurd
http://www.hro-kurd.net
http://www.didban.net
https://www.facebook.com/prmmkkurd1
https://www.facebook.com/DIDBAN.KURDISTAN/?ref=hl
https://twitter.com/prmmkkurd1
https://www.balatarin.com/users/prmmkkurd1/links/submitted
https://t.me/hrokurd
https://www.instagram.com/prmmkkurd/

ایمیل:
prmmkkurd1@gmail.com
info@hro-kurd.net
     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com