اطلاعیه مطبوعاتی
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هرگونه اظهار نظر منتسب به آقای کبودوند در مورد انتخابات را رد میکند 23/2/1396
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هرگونه اظهار نظر منتسب به آقای کبودوند در مورد انتخابات پیش رو را رد میکند.
اطلاعیه مطبوعاتی
بدینوسیله به اطلاع عموم میرساند که محمد صدیق کبودوند از تاریخ آزادی از زندان با هیچ رسانه خبری گروه و یا فرد خاص مصاحبه و یا گفتگویی نداشته است.لذا هرگونه نقل قول و یا اظهار نظر منتسب به ایشان در خصوص مسایل جاری کشور و نیز انتخابات پیش رو و انتشار آن در شبکه های مجازی عاری از صحت و اعتبار بوده و از طرف دبیرخانه این سازمان مردود شناخته میشود.
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
شنبه 23 اردیبهشت ماه 1396-13 می 2017

بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
خبر تکمیلی:محمد صدیق کبودوند با قرار تضمین مالی آزاد شد 22/2/1396
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
محمد صدیق کبودوند پس از ده سال حبس آزاد شد. 22/2/1396
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
محمد صدیق کبودوند پس از ده سال حبس فردا جمعه از زندان آزاد میشود. 21/2/1396
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
نوزدهم اردیبهشت ماه سال 96، پایان حبس ده ساله ی محمد صدیق کبودوند 14/2/1396
نوزدهم اردیبهشت ماه سال 96، پایان حبس ده ساله ی محمد صدیق کبودوند

براساس تقویم زندان مدت حبس مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان نوزدهم اردیبهشت ماه امسال پایان می یابد. اگرچه طی سال های حبس چندین پرونده قضایی در استان های کُردستان ، آذربایجان غربی و تهران علیه ایشان گشوده شد.بر طبق قانون مجازات اسلامی حداکثر حبس که از احکام قضایی مزبور می تواند برای آقای کبودوند اعمال و اجرا گردد، ده سال حبس می باشد که وی این ده سال حبس را تحمل نموده است، بنابراین روز نوزدهم اردیبهشت ماه امسال روز پابان حبس قانونی ایشان است.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com