بیانیه عمومی
قوه قضاییه باید حق دفاع آزادانه متهم از خود را بپذیرد 13/4/1394
قوه قضاییه باید حق دفاع آزادانه متهم از خود را بپذیرد
اطلاعیه مشترک سه سازمان مدافع حقوق بشر

طی روزهای اخیر با ابلاغ و اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری، الحاق تعجب برانگیز تبصره ماده ۴۸، سوالات و واکنش های بسیاری را در میان وکلا و حقوق دانان کشور ایجاد کرد.

بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری متهمان جرایم امنیتی و سازمان یافته در مراحل مقدماتی و دادسرا از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم شده و تنها می توانند از میان وکلایی که مورد تایید قوه قضاییه باشند، وکلای خود را انتخاب کنند. تصویب این تبصره نقض اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد میثاق های سیاسی-مدنی و اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی است. در کمال شگفتی تبصره مورد اشاره حتی برخلاف قاعده کلی شرع اسلام است که بر اساس آن هر شخصی می تواند به شخص دیگر در خصوص حقوق و تکالیف خود وکالت و تفویض اختیار کند.

قانون آیین دادرسی نوین از نخستین روز تیر ماه جاری در فضایی اجرایی می شود که تا پیش از اضافه شدن این تبصره، از سوی بسیاری از حقوق دان ها و وکلا به عنوان نقطه عطفی در روند اجرای عدالت و استیفای حقوق شهروندی تلقی می شد.

صحبت از اتهامات امنیتی و جرایم سازمان یافته در این تبصره در شرایطی صورت می پذیرد که بنا بر نظر بسیاری از اساتید حقوق جزا، توصیف اتهامات امنیتی دارای ابهامات بسیاری است و به آسانی می توان هر رفتار غیر امنیتی را در حوزه جرایم امنیتی قلمداد کرد. علاوه بر این، تفویض اختیار تعیین وکلای مدافع در پرونده های امنیتی و جرایم سازمان یافته به رییس قوه قضاییه جدا از ابهامات بسیار در معیار انتخاب وکلا از سوی دستگاه قضایی، بر خلاف اصل استقلال وکیل در دفاع از موکل و نیز نقض استقلال کانون وکلا و دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع است، همچنین منجر به زیر سوال بردن اصل بی طرفی قوه قضاییه خواهد بود. علاوه بر تبصره ماده ۴۸، ماده ۶۲۵ قانون مورد اشاره در جرایم امنیت ملی در سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز حق انتخاب وکیل را منوط به نظر آن سازمان کرده است، که شرایطی مشابه با تبصره فوق را برای متهم ایجاد می کند.

سازمان های امضا کننده این بیانیه ضمن اعتراض به تصویب تعجب برانگیز تبصره ماده ۴۸ و نیز ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری که در تضاد آشکار با قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین است، صراحتا از مسوولان امر درخواست می نمایند ضمن اصلاح هر چه سریعتر این مواد شرایط را برای اجرای شایسته عدالت و برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از حقوق شهروندی فرآهم آورند

امضاکنندگان:

سازمان حقوق بشر کردستان

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

کمپین فعالین بلوچ

لینک به منبع
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
رهایی از بند پدر حقوق بشر کردستان را خواستار شویم. 9/4/1394
بیشتر

  بیانیه عمومی
جامعه جهانی برای متوقف ساختن جنایات داعش اقدام نماید 8/4/1394
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com