اطلاعیه مطبوعاتی
جایزه مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا برای کبودوند 25/9/1393
جایزه مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا برای کبودوند
اطلاعیه
مرکز بین المللی حقوق بشر درکانادا جایزه سال 2014 خود را به پدر حقوق بشر کردستان اهدا کرد، این جایزه به پاس تقدیر از فعالیت های حقوق بشری آقای محمدصدیق کبودوند که با بنیان گذاری سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و در راه حمایت از حقوق بشر زندانی شده و آزادی خود را از دست داده است، اهدا گردید. نهاد مدافع حقوق بشر کانادا روز 13 دسامبر طی مراسمی رسمی به این مناسبت جایزه سالانه خود را اهدا نمود. پس از سخنرانی چندتن از مسئولان و دست اندرکاران پیامی از آقای کبودوند توسط خانم آوا هما نویسنده مقیم کانادا قرائت شد.
یادآور می گرددکه پیش از این نیز و در سنوات گذشته جوایزی به آقای کبودوند اهدا شده و تلاش های وی برای آزادی بیان و دفاع از حقوق بشر مورد تقدیر قرار گرفته است. از جمله تقدیر انجمن جهانی قلم، عضویت افتخاری انجمن قلم سوئد، فرزندخوانده پارلمان کاریس آلمان، جایزه سالانه بریتیش پرس آوارد (روزنامه نگاران و مطبوعات بریتانیا)، جایزه ویژه هلمن- همت و جایزه سالانه نیابتی دیده بان حقوق بشر، عنوان روزنامه نگار سال 2011 اعلامی از سوی خانم ویکتوریا نولند (ماون وزارت خارجه ایالات متحده) و چند دوره کاندیداتوری جایزه صلح نوبل از طرف گروه پارلمانی کشورهای اروپایی
آقای محمدصدیق کبودوند از معدود زندانیانی است که صرفا به خاطر دفاع از حقوق بشر به یازده سال حبس محکوم گردیده و از هشت سال پیش در زندان به سر می برد. اگرچه هفته نامه متعلق به وی توقیف و اتهام ایشان تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اعلام شده است اما آقای کبودوند این حبس را غیرقانونی می دانند و گروه تحقیقات سازمان ملل متحد نیز این حبس را خودسرانه و به عبارتی غیرقانونی اعلام کرده است.

15 دسامبر 2014
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

http://humanrightsintl.com/index.php/94

بیشتر

  اطلاعیه داخلی
دولت ایران به حقوق بشر احترام بگذارد 18/9/1393
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com