نامه سرگشاده
گزارش شكنجه آقای محمد صدیق كبودوند 20/2/1393
روز پنج‌شنبه ١٩ آوریل 2014، در جریان حمله به زندانیان بند 350 زندان اوین، نیروهای امنیتی و لباس شخصی بر دستان و چشمان آقای محمد صدیق كبودوند، دستبند و چشم‌بند زده و زیر ضربات باتون وی را از ...
بیشتر

  اطلاعیه داخلی
پنهان کردن محل دفن زندانیان سیاسی غیر قانونی و غیر انسانی است 18/2/1393
بیشتر

  بیانیه عمومی
حکومت ایران به حبس ناعادلانه کبودوند پایان دهد 15/2/1393
محمد صدیق کبودوند رییس در بند سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان روز دوشنبه بعد از 19 روز تحمل جراحت از بهداری زندان اوین به بند 350 انتقال یافت.همسر ایشان اظهارکرد که در ملاقات روز دوشنبه هنوز آثار کبودی بر روی بدنش مشاهده میشد و وی از درد دنده ها وقفسه سینه اش شکایت داشت.
به دنبال حمله وحشیانه زندانبانان حکومت جمهوری اسلامی ایران به زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین ،محمد صدیق کبودوند مورد ضرب وجرح قرار گرفت ، ضربات وارده به آقای کبودوند در حدی خشن و وحشیانه بود که باعث شکستگی 3 دنده در قفسه سینه، شکستکی 2 انگشت از پای چپ، شکستی و تورم در پشت سر، خونریزی کلیه، پاره شدن تاندون دست چپ و خونریزی محل پارگی و کبودی تمام بدن وی شده بود.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خواهان مداوا و رسیدگی فوری به وضعیت محمد صدیق کبودوند رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بیمارستان خارج از زندان و همچنین پایان حبس ناعادلانه 11 ساله ی وی است.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان همچنین با انتقاد شدید از مسئولین اتحادیه اروپا، ضعف آنها در مذاکرات سیاسی با حکومت جمهوری اسلامی ایران را دلیل اصلی حمله وحشیانه و غیر انسانی به زندانیان سیاسی و مدنی میداند و از مسئولین این اتحادیه درخواست میکند که از نقض حقوق بشر در ایران برای حفظ روند مذاکرات ،چشم پوشی نکنند وپیگیری موارد نقض حقوق بشر را در اولویت مذاکرات خود با حکومت ایران قرار دهند.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
سه شنبه 16اردیبهشت 1393
ششم می
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
بر اثر ضرب و شتم، جان کاندید صلح نوبل در خطر است 1/2/1393
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com