مناسبتنامه
طرح مطالبات اقوام و ملیت ها محدود به انتخابات نشود 20/3/1392
بیشتر

  بیانیه عمومی
توهین به جامعه یارسان شرم آور است 17/3/1392
" اهل حق یارسان نام بومی و ایرانی پیروان دین اهل حق یا همان علی اللهی است. پیروان کیش یارسان که فارس زبانان آنها را بیشتر به نام علی اللهی می‌شناسند بیشتر ساکن بخش باختری استان کرمانشاه ایران هستند. کیش یارسان آمیزه‌ای است از دینهای زرتشتی و بودایی و اسلام. آنها مانند بوداییان به وازایش باور دارند یعنی بر این باورند که ما پس از مرگ در پیکر دیگری دوباره زاییده می‌شویم. مناطق گوران و لرستان مرکز اصلی پیدایش آئین یارسان یا اهل حق است"
یارسان اقلیتی مذهبی از مردم رنج دیده کرد که دارای آیینی متفاوت از کردهای دیگر هستند و بخاطر باورهای مذهبیشان بطور مضاعف مورد ظلم و ستم دستگاه حاکمیت و حتی افرادجامعه قرار میگیرند.
اخیرا در یکی از زندانهای کشور با نجس مورد خطاب قرار دادن جامعه یارسان به این آیین مذهبی توهین میشود که بلافاصله با عکس العمل و اعتراض شدید افرادی از این جامعه مذهبی قرار میگیرد و چند نفر در اعتراض به این توهین دست به خود سوزی میزنند.
حسن رضوی و نیک مرد طاهری از فعالان یارسانی در اعتراض به توهین یاد شده در مقابل فرمانداری شهرستان همدان دست به خودسوزی میزنند بصورتی که حسن رضوی دچار 60 درصد سوختگی شده و نیک مراد که پدر دو فرزند است جان خود را از دست میدهد.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن ابراز تاسف از خودسوزی ومرگ این فعالین یارسانی که ظاهرا خودسوزی تنها راه اعتراض ورساندن پیامشان بوده است توهین به مذاهب و آیین های متنوع در ایران را شرم آور میداند و از مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست میکند ضمن احترام به تمام مذاهب و آیین ها در ایران شرایطی را فراهم کند که این اقلیت مذهبی به راحتی بتوانند به انجام فرایض دینی آیین خود بپردازند و توسط عمال دولتی و یا جامعه مورد اهانت قرار نگیرند

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

جمعه 8ژوئن 2013
18 خرداد1392شمی

بیشتر

  بیانیه تحلیلی
بيانيه ٦ سازمان حقوق بشر كرد در خصوص دور يازدهم انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران 12/3/1392
avatar
بيانيه ٦ سازمان حقوق بشر كرد در خصوص دور يازدهم انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران

2 Jun 2013 - مهم, بیانیه‌
بر اساس مادە ٢١ منشور جهانى حقوق بشر هر شخصی حق دارد مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگان خود در مدیریت دولت کشور متبوع خود شرکت جوید و در بدينگونه اراده ی مردم اساس حاکمیت دولت قرار گيرد؛ چنین اراده ای بايد بر اساس برگزارى انتخاباتی حقیقی اعمال گردد که مطابق آن حق رأی عمومی که حقی جهانشمول است در مورد همه شهروندان و بصورت كاملا برابر اجرا شود.

مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بین‌المللی در خصوص حق راى شهروندان این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست.

ما معتقديم كه شركت در انتخابات آزاد و بر اساس معیارها و استاندارد های بین المللی و حقوق بشری حق مسلم همه شهروندان ايران است.
از انجا کە در سیستم حكومتى جمهورى اسلامى ایران اصل ولایت فقیە ، و نهاد مرتبط با آن، شوراى نگهبان همواره بصورت سليقه اى و جانبدارانه افراد زيادى را از حق کاندید شدن محروم میکند و از سوئى بر اساس اصل١٢ و همچنين اصل ١١٥ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تنها معتقدان به دين و مذهب رسمى كشور ، دين اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری حق كانديد شدن براى احراز پست رياست جمهورى اسلامى را دارند حقوق اوليه تمامى شهروندان غير شيعه ١٢ امامى كه بخش وسيعى از ساكنان ايران را اعم از مسلمانان سنى، مسيحيان، كليميان، زردتشتيها، و پيروان آئينها و مذاهبى چون بهائيها، دراويش علي الهى و غيره را در بر مي گيرد را زير پا گذاشته است.
در همين حال و در طى ٣٤ سال حكومت جمهورى اسلامى ايران همواره كانديدا شدن زنان كه نيمى از شهروندان ايران را تشكيل مي دهند از سوى شوراي نگهبان و همه مسولين حكومتى به دليل اينكه در قانون اساسى رئيس جمهور را رجل سياسى ذكر كرده است رد شده است .
دامنه دخالتهاى شوراى نگهبان در اين دوره از انتخابات رياست جمهورى به جايي رسيده است كه با سمتگيرى مشخص و با حذف كانديداهايي از جناحهاى غير خودى از راى دهند گان مي خواهد كه به كانديد هاى مورد نظر آنان كه ٨ نفر هستند راى دهند.

ناگفتە نماند کە حکومت اسلامی ايران که بی اعتقادیش را به مبانی جهانشمول دمکراسی و حقوق بشر طی ٣٤ سال گذشته آشکارا اثبات نموده ، و کرارآ توسط شورا و كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ، ناظران حقوق بشر، سازمان عفو بين الملل، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشري فرانسه، روزنامه نگاران بدون مرز و ديگر سازمانهای جهانی محکوم شده است .
مضاف بر سرکوب و قتل عام و تبعض سیستماتیک عليه ملت کرد و دیگر مليتهای ساكن در ایران ، پايمال كردن حقوق زنان و كودكان ، اختناق و سانسور بر فعاليت جرايد و روزنامه نگاران ، بازداشت و زندانى كردن فعالان حقوق بشر ، روزنامه نگاران ، شکنجه و آزار دگر اندیشان و حبسهای طویل المدت براى فعالين اين عرصه ها كه از ابتدای قدرت گیری جمهورى اسلامى ايران تا به امروز همچنان بی وقفه ادامه داشته است ، اكنون عرصه هاى جديدى از جمله کشتار علنی کولبران ستمکش کرد ، و پيشه وران مناطق مرزى ، مدافعان زبان مادرى، و حقوقدانان و حتی یاران و مسئولين رده بالاى نظام راهم در بر گرفته است.

مامجموعه تشکلهای مدافع حقوق بشر كرد برگزاری دور يازدهم انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران را يك برنامه مهندسى شده ، فرمایشی ،غیر دمکراتیک و غیرآزاد مي دانيم که مغایر با معیارهای حقوق بشری و استانداردهای بین المللی آن است . ما معتقديم كه شركت در اين انتخابات نه تنها تضمين كننده حقوق شهروندان در جهت مشاركت سياسى آنان در قدرت اجرائي كشور نيست، بلكه به گونه اى تائيدي بر انتخابات غير دمكراتيك و هدايت شده از سوى جمهورى اسلامى ايران خواهد بود


جمعیت دفاع از حقوق بشر کرد - اروپا
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان - کمسیون اروپا
کوردوساید واچ (چاک - کمیته شرق)
كميته كردهاى مقيم امريكا براى دموكراسى و حقوق بشر در ايران
سازمان حقوق زنان کورد
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
بیشتر

  پیام نامه
محمدصدیق کبودوند:دولت تعامل سیاسی با مردم کرد را جایگزین تقابل امنیتی کند 10/3/1392
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، حکومت و دولت جمهوری اسلامی را به تغییر رفتار و رویکرد در قبال مردم کرد دعوت می کند و از دولت درخواست می نماید تعامل سیاسی و گفتگو را جایگزین راهکارهای نظامی و تقابل امنیتی کند. برای این منظور لازم است به برنامه ها و عملیات جاری دولت در کردستان بی درنگ پایان داده شود تا بلکه فرصت مناسب زمینه ها و شرایط منصفانه ای برای انجام گفتگو و مذاکره با نیروهای سیاسی و احزاب و اپوزیسیون کرد فراهم شود. با امید به اینکه از طریق مذاکرات سیاسی امکان اعاده حقوق مردم کرد همراه با تضمین و تامین آن و احترام به حقوق سیاسی شهروندان کرد و مشارکت دادن آنها در تعیین سرنوشت خود در کردستان و ایران فراهم آید.
بیشتر

  پیام نامه
جناب آقای عبدالکریم لاهیجی به شما و جامعه ی حقوق بشر تبریک میگوییم 7/3/1392
جناب آقای عبدالکریم لاهیجی به شما و جامعه ی حقوق بشر تبریک میگوییم
آقای عبدالکریم لاهیجی یکی از با سابقه ترین و درعین حال برجسته ترین مدافعان حقوق بشر است که در سالهای اخیر در سمت نایب ریس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر خدمات شایانی را به جامعه حقوق بشر و همچنین مردم ایران ارائه کرده است .ایشان بدون توجه به ملیت و قومیت افراد بارها از حقوق شهروندی و آزادی های مدنی تصریح شده در اعلامیه ها وکنوانسیون های بین المللی برای اقلیت های ملی و مذهبی در ایران دفاع کرده و ثابت نموده است که یک مدافع واقعی حقوق بشر است.
آقای عبدالکریم لاهیجی در سی و هشتمین کنگره فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر که اخیرا در شهر استانبول ترکیه برگزارشده،به ریاست "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر "برگزیده شده است .
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن ابراز خوشحالی برای کسب این موفقیت بزرگ ،به آقای عبدالکریم لاهیجی و کلیه مدافعین حقوق بشر شاد باش میگوید و آرزوی موفقیت روز افزون ایشان در پیشبرد اهداف عالی حقوق بشری را دارد .
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
سه شنبه 28می 2013
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com