نامه سرگشاده
به خواست مردم احترام بگذارید،استعفا دهید 23/9/1391
به خواست مردم احترام بگذارید،استعفا دهید
اجلال قوامی سخنگوی سازمان دفاع ازحقوق بشرکردستان درنامه یی به آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران خواست تادرجهت احترام به خواست افکار عمومی عذرخواهی نموده واستعفا دهد. متن کامل نامه اجلال قوامی به این شرح است:
باردگر حادثه یی بس دهشتناک واین باردرروستایی به نام شین آباد درحومه پیرانشهر کودکان مظلوم وبی پناهی را درکام خود فروبرد. این کودکان مظلوم وبی پناه دراتش نسخوتند بلکه در آتش غفلت ما سوختند .
نمایندگان مجلس باز بی کفایتی وزیر برآنان مسجل می شود وتصمیم میگیرند استیضاحش کنند ولی به یاد نمی آورند که پیشتر قصد چنین کاری را داشتند اما به جایی نرسیدند .نمایندگان مجلس چون باید نماینده مردم باشند وظیفه دارند پیگیر مساله باشند ومجلس نیز باتشکیل کمیته ایی روند درمان وبازگشت این دانش آموزان به زندگی رادنبال کند .آیا نباید بازرسی باشد که شیوه هزینه کردن منابع استانداردسازی مدارس را بررسی کند ؟ براستی دادگستری اذربایجان غربی چراساکت مانده ،مگرنه این است که کودکانی جان سپردند وبرخی دیگر صدمه دیده اند؟اکنون ابن پرسش مطرح است که تاچه هنگام وزیرآموزش وپرورش شیوه نظارت جدی برایمنی یک پنجم جمعیت کشور راخواهد آموخت؟
اینجانب ضمن اظهار همدردی باخانواده داغدار نوگلان پرپرشده مجدانه ازوزیرمحترم آموزش وپرورش می خواهم درجهت احترام به خواست افکارعمومی وپذیرش عدم مدیریت خویش استعفا داده تامرهمی باشد با آلام این خانواده ها .
اجلال قوامی-
سخنگوی سازمان دفاع ازحقوق بشرکردستان
بیشتر

  مناسبتنامه
محمد صدیق کبودوند:دفاع از حقوق بشر زاویه دید گسترده ای می طلبد 20/9/1391


دفاع از حقوق بشر زاویه دید گسترده ای می طلبد

روز جهانی حقوق بشر فرا می رسد و به این مناسبت فعالان حقوق بشر و احتمالا هر گروه و جمعیتی به فراخور زاویه دید خود بیانیه هایی در رابطه نقض حقوق بشر صادر خواهند کرد. متاسفانه برخی از این بیانیه ها صرفا بیان کننده مواضع گروهی و جناحی برخی طیف های سیاسی اند، مشابه بیانیه ایی که اخیراً در زندان صادرشده است. در بیانیه مذکور گویا تمامی موارد نقض حقوق بشر ، مصائب و رنج های مردم محدود به دوره زمانی بعد از خردادماه 1388 است و بس. تاسف بارتر اینکه برخی دوستان آن سوی آبها نیز، نقض حقوق بشر درایران را تنها محدود به چندنفر از همکاران و همفکران خود محدود ساخته اند و این تمایز و تبعیض در دفاع از حقوق بشر بی شک خود نقض حقوق بشر است. بدون تردید اینگونه بیانیه ها و گزارش ها به هیچ وجه نمی توانند گویای رنج های عظیمی باشند که مردمان ایرانی، اقوام ساکن در ایران، زنان، جوانان، روشنفکران، کارگران و گروه های آسیب پذیر در طی سالیان متمادی متحمل گردیده اند. هیچ کس نمی تواند انکار کند که تمامی مردمان ایران طی سه دهه گذشته به نوعی حقوق و آزادی شان را از دست داده اند و یا دچار رنج و آزار و شکنجه و حبس شده اند و یا بازماندگانی از قربانیان اعدام ها، ترورها و کشتارهای جمعی و غیرجمعی اند و اگرچه شاید دیر شده، با این حال ضمن ابراز همدردی با آنها، تاسف و تاثر عمیق خود را برای تمامی رنج هایی که طی این سال ها کشیده اند بیان می دارم.

به باور من اعدام و ترور و سنگسار اگر قرار است محکوم شود، باید بدون استثناء برای همه مردمان ایرانی اعم از زن و مرد، مذهبی و غیرمذهبی، مسلمان و غیرمسلمان، شیعه و سنی، کارگر و غیرکارگر، روشنفکر و عامی، فارس و ترک، کرد و عرب، بلوچ و ترکمن، لر و گیلک و مازنی و هر انسان دیگری باید محکوم گردد. هم چنین حبس و زندانی اگر برای زندانی سیاسی رفرم خواه، توجیه ناپذیر است آن نیز باید برای کرد و ترک و بلوچ و عرب حق طلب مساوات خواه و خودمختاری طلب هم غیرموجه قلمداد شود.

بنابراین برای دفاع از حقوق بشر باید زاویه دید را تا حدامکان گسترش داد و دراین رابطه نباید هیچگونه تبعیض و تمایزی قائل بود و مردم را نباید به خودی و غیرخودی تقسیم کرد. اما فقط نداشتن حقوق سیاسی و مدنی و آزادی درد امروز مردم ایران نیست، بلکه رنج ها، مصائب و مشکلات به مراتب حادتری چون بحران و گرانی کمرشکن ناشی از تحریم های اقتصادی و سیاست های مغایر با منافع و مصالح مردم زمینه های نقض گسترده تر حقوق اقتصادی، شغلی، مادی، معیشتی، اجتماعی، فرهنگی، امنیت انسانی مردم ایران را نیز فراهم نموده و اینها موضوعاتی است که نه تنها حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی بلکه حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تمامی مردم ایران را در معرض نقض گسترده و فاحش حقوق بشر قرار داده است.

بنابراین من به عنوان یک کوشنده حقوق بشر در خصوص موضوع پاراگراف اخیرالذکر از دولت و حکومت ایران درخواست می نمایم ضمن پذیرش معیارها و استانداردهای بین المللی حقوق بشر با اتخاذ تدابیر جدی و ضروری برای حل معضلات و مشکلات حقوق بشر بطور همه جانبه اقدام فوری به عمل آورند.

تهران/زندان اوین 13 آذرماه 1391

محمدصدیق کبودوند
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com