اطلاعیه مطبوعاتی
مسئولین زندان اوین کبودوند را به مرخصی میفرستند. 3/5/1391
مسئولین زندان اوین کبودوند را به مرخصی میفرستند.
اطلاعیه:
در آخرین روزازاعتصاب غذای آقای محمد صدیق کبودوند طی دیداری که با خانم پریناز باغبان حسنی همسرش که برای پیگری وضعیت وی به زندان اوین مراجعه کرده بود ،کبودوند به همسرش اعلام کرده که مسولین زندان به وی قول مساعد داداه ند که در حال آماده سازی شرایط برای مرخصی وی هستند.
وی اعلام کرد ریس زندان اوین و چند نفر دیگر از مسئولین زندان ضمن درخواست از وی برای پایان اعتصاب غذا به وی قول مساعد داده اند که پیگیر مقدمات مرخصی وی هستند.
پزشکان زندان و همچنین بیمارستان مدرس اعلام کرده اند که کلیه های کبودوند به شدت عفونت کرده و باید فورا به وضعیت وی رسیدگی شود.
کبودوند از 6 خردادماه 91در اعتصاب غذا به سر میبرد وی اعلام کرده است که امروز سه شنبه آخرین روز از اعتصاب غذای وی است .
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن تشکر ازمردم بزرگوار ایران و کردستان ،تمام سازمان های بین المللی حقوق بشر از جمله کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ،سازمان دیدبان حقوق بشر ،سازمان عفو بین الملل،فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر،جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و دیگر سازمانهای حقوق بشری همچنین کمپین حمایت از محمد صدیق کبودوند ، تمام سازمانها و احزاب سیاسی ومدنی و روزنامه نگاران و کارگران و زندانیان سیاسی اعلام میدارد که تلاشهای شما وجدان های بیدار جامعه انسانی بدون ثمر نبوده و ما نیز قدردان تلاش ها و زحمات دلسوزانه و انسان دوستانه همگی شما هستیم .
ما امیدواریم که تمامی زندانیان سیاسی ،عقیدتی،و وجدانی به زودی از بند رهایی یابند و به آغوش خانواده هایشان بازگردند.
در پایان ضمن تاکید دوباره بر همدلی و همگامی تمامی کوشنگان حقوق بشری ،مدنی،مطبوعاتی و جریان های سیاسی و نهاد های مرتبط با حقوق بشر تلاشهای آنان را ارج بسیار می نهیم.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
سه شنبه 3 مرداد ماه 1391
24 جولای 2012بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
به درخواست شما بزرگواران فردا سه شنبه به اعتصاب غذا پایان میدهم. 2/5/1391
محمد صدیق کبودوند:
به درخواست شما بزرگواران فردا سه شنبه به اعتصاب غذا پایان میدهم.
اطلاعیه
امروز دوشنبه دوم مرداد ماه در آستانه دومین ماه از اعتصاب غذا محمد صدیق کبودوند به خانواده اش اعلام کرد که فردا سه شنبه به اعتصاب غذا پایان میدهم .
وی اعلام کرد به درخواست تمام بزرگواران و وجدانهای بیدار که طی دو ماه گذشته از من درخواست پایان اعتصاب غذا کرده بودند فردا سه شنبه 3 مرداد ماه به اعتصاب غذا پایان میدهم.
محمد صدیق کبودوند از تمام کسانی که طی این مدت از وی پشتیبانی و با وی اعلام همبستگی کرده اند تشکر کرد و اعلام کرد که قدردان تمام کسانی که دراین مدت در ایران و در خارج ازایران ازمن و خانواده ام حمایت کرده اند و در نگرانی های خانواده ام شریک و در کنار آنان بوده و همبستگی خود را نشان داده اند هستم .
وی ضمن تشکر از تمام کسانی که طی این مدت برای حمایت از وی فعالیت کرده اند و همچنین سازمانهای بین المللی حقوق بشری و سیاسی و مدنی کرد و غیر کرد،روزنامه نگاران و کارگران و دوستان و همکاران اعلام کرد به درخواست شما بزرگواران و عزیزانم و وجدانهای بیدار روز سه شنبه همین هفته به اعتصاب غذا پایان میدهم.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
دوشنبه 2 مرداد 1391
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com