مناسبتنامه
تبریک سال نو توسط کبودوند 28/12/1391
کبودوند در جریان ملاقات با خانواده فرا رسیدن نوروز و آغاز سال نو و بهار طبیعت را به مردم کرد به مردمان ایران و جوامعی که نوروز را جشن می گیرند شادباش گفته و ابراز امیدواری کرده است سال نو آغازی باشد بر آزادی مردم ایران و مردم کرد از رنج و فقر و مصیبت و ترس، رهایی جامعه کرد از بی حقوقی وستم کاری ها، آزادی وجدانی و سیاسی از بند و رهایی آزادی و حقوق بشر از سرکوب
محمدصدیق کبودوند زندگی در صلح و رفاه، امنیت انسانی آزادی و حقوق بشر را برای جامعه کرد و مردم ایران و جامع بشری در سال نو آرزو کرده است.
بیشتر

  بیانیه عمومی
خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان اخیر هستیم 20/12/1391
بیانیه:
در ادامه دستگیری روزنامه نگاران در مناطق مختلف ایران طی هفته های اخیر،موج بازداشت ها به مناطق کردنشین رسید وتعداد زیادی از شهروندان کرد از جمله روزنامه نگاران ،فعالان حقوق بشر ،حقوق زنان ،کارگری ،دانشجویی و هنرمندان در شهر های سنندج ،مهاباد ،نقده،اشنویه وپاوه در روز های اخیر بازداشت شده اند.
آقایان خسرو و مسعود کُردپور، کیهان عزیزی، داوود غفاری، وفا قادری، خالد حسینی، بهزاد فرج‌الهی، حامد محمودنژاد، قاسم احمدی، رسول خضرمروت، فرزاد و فاروق سامانی، منوچهر پوردل، مختار احمدی، بختیار و فردین رسولی، یاسر کاکایی، کیوان شیخی، کامران عثمانی، شهاب احمدی‌آذر، قادر داستان ، رحیم فتوحی، محمد سهرابی، ناصر نعمت‌خواه، یوسف حاجی‌خوش، جهانبخش احمدی، محمد نگاری، معتصم شافعی، قانع حاتمی و بابک عباسی طی روز های اخیر بازداشت شده اند.
از سویی گزارشهای موجود حاکی از آن است که این افراد همچنان در بازداشت انفرادی و تحت بازجویی مقامات امنیتی قرار دارندکه ادامه این وضعیت و بی اطلاعی از وضعیت سلامتی و تندرستی آنها موجبات نگرانی شدید خانواده های دستگیر شدگان را فراهم آورده است.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که با نگرانی از اوضاع موجود ، مسائل مطروحه مرتبط با بازداشت شدگان را پیگیری می کند، از ادامه بازداشت روزنامه نگاران وفعالان در مناطق کردنشین شدیدا نگران و متاسف است و ازمقامات حکومتی درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه بازداشت شدگان اخير را دارد.
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
دوشنبه 21 اسفند 1391/11مارس 2013
بیشتر

  مناسبتنامه
دولت ها و جوامع برای تامین و تضمین حقوق زنان اقدام کنند. 16/12/1391
محمدصدیق کبودوند به مناسبت روز جهانی زنان پیامی کوتاه ارسال نموده که متن آن در پی می آید:

امروز در کشور ما و در دیگر کشورهای جهان زنان هم چنان با نابرابری های حقوقی روبرواند، تبعیضات گسترده ای علیه آنها روا داشته می شود، هنوز موانع فراوانی فراروی مشارکت آنها در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد. هنوز زنان زیادی با فقر و تنگدستی در زمینه های دسترسی به امکانات بهداشتی، آموزشی و اشتغال مواجه اند و بسیاری از آنها با عدم امنیت مادی و جسمانی و روانی روبرو هستند. اینها و صدها مورد دیگر از بی حقوقی، تبعیض و نقض حقوق بشر دغدغه اصلی زنان و جوامع مدافع حقوق آنان است.
بیشتر

  مناسبتنامه
منع آموزش به زبان مادری نقض حقوق اساسی بشر است 15/12/1391
محمدصدیق کبودوند به مناسبت روز جهانی زبان مادری پیامی به شرح زیر ارسال داشت که با تاخیر دریافت گردید:
با اینکه اسناد حقوق بشری بر حق آموزش به زبان مادری و تضمین و تامین آن تاکید کرده است، اما متاسفانه امروز تعدادی از کشورها و برخی از دولت ها، حق آموزش به زبان مادری مردمان متعلق به اقوام و اقلیت های ملی- قومی و زنده نگه داشتن این حق که همانا حق حفظ هویت و فرهنگ آنهاست را به مثابه تهدیدی بزرگ و بالقوه برای وحدت سرزمین و امنیت و حاکمیت خود قلمداد و ارزیابی می نمایند. از این رو در عمل نه تنها از آموزش چنین زبان هایی جلوگیری می کنند، بلکه این دولت ها مجموعه ای از سیاست های آموزشی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی با هدف تخریب، تحدید، ممنوعیت حذف و نابودی و سرانجام سپردن زبان اقوام و ملت های غیرحاکم به موزه ها بکار گرفته اند، بطوری که هم اکنون زبان مادری دهها میلیون کرد، ترک، بلوچ، عرب و ترکمن در ایران و دهها میلیون کرد در خاورمیانه با چنین وضعیت و سرنوشتی مواجه شده است.
تردیدی نیست که اعمال اینگونه سیاست ها از سوی دولت ها در تضاد با حقوق بشر و نقض حقوق اساسی مردمان در اقلیت است. بنابراین از دولت ایران و دیگردولت های منطقه دارای اقلیت ملی- قومی و زبانی درخواست می شود به سیاست های نابودسازی زبان ها و فرهنگ ها پایان داده و شرایط لازم برای رسمیت بخشیدن به زبان اقوام و اقلیت های ملی- قومی و آموزش رسمی و قانونی این زبان ها را در مدارس و مراکز آموزشی و علمی فراهم نمایند. در همین راستا از مجامع جهانی مدافع زبان و فرهنگ اقوام و ملل و اقلیت ها و سازمان های مدنی و فرهنگی و حقوق بشری درخواست می گردد که از حق آموزش به زبان مادری و حق پاسداشت فرهنگ و هویت مردمان در اقلیت دفاع و پشتیبانی کنند.
تهران، زندان اوین : 2 اسفند1391/ 20 فوریه 2013
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com