بیانیه عمومی
از حق تعيين سرنوشت فلسطينيان به عنوان يك حق انساني پشتيباني مي كنيم 29/6/1390
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان در آستانه به راي گيري تشكيل كشور مستقل فلسطيني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد با صدور بيانيه يي از نهادهاي بين المللي خواست تا به عنوان يك حق انساني از حق تعيين سرنوشت براي فلسطينيان حمايت و پشتيباني نمايند
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
وجدان جهانی یاریگر خیزش ها و جنبش های مردمان خاورمیانه باشد 29/6/1390
محمدصدیق کبودوند رئیس زندانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به مناسبت «روز بین المللی صلح» پیامی را به بیرون از زندان ارسال داشت که متن آن در پی می آید:
مردمان و ملت های منطقه و خاورمیانه دهه هاست در آرزوی دست یابی به آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و صلح رنج های فراوانی را متحمل شده و هم چنان بر گردن رنج های پایان ناپذیر اعمال حکومت های نامردمی و حکمرانان مستبد و دیکتاتور و زورمدار را بردوش می کشند و انگار پایان این رنج ها و التیام جراحات جسم و روان مردمان و ملت های این گوشه از جهان امری دور از انتظار است.
بیشتر

  بیانیه عمومی
تبريك و شادباش به برندگان جايزه هلمن همت 26/6/1390
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار بيانيه يي به برندگان جايزه هلمن همت تبريك گفت و اظهار اميدواري كرد كه همه زندانيان سياسي-عقيدتي بزودي از زندانها آزاد شوند
بیشتر

  بیانیه عمومی
ممانعت از شركت اجلال قوامي در اجلاس نهادهاي حقوق بشر آسيا - اقيانوسيه را اقدامي غيرقانوني مي دانيم 23/6/1390
در پي تهديد اجلال قوامي به بازداشت در صورت شركت در اجلاس ساليانه نهادهاي حقوق بشر آسيا - اقيانوسيه و ممانعت از شركت وي در اين اجلاس ، دبيرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان اين اقدام را اقدامي غيرقانوني دانست و خواهان پاسخگويي مسئولان زيربط در اين خصوص شد
بیشتر

  بیانیه عمومی
به فضاي امنيتي-نظامي در كردستان پايان داده شود 21/6/1390
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتقاد از تداوم فضاي پليسي-امنيتي در كردستان خواهان پايان دادن به جو رعب و وحشت در اين مناطق شد
بیشتر

  بیانیه عمومی
نگران وضعيت دانشجوي بازداشتي ميلاد كريمي مي باشيم 20/6/1390
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان نگراني خود را از تداوم بازداشت ميلاد كريمي دبير انجمن اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي سنندج ابراز كرد و خواهان آزادي اين فعال دانشجويي شد.
بیشتر

  بیانیه عمومی
از حق تعيين سرنوشت فلسطينيان به عنوان يك حق انساني پشتيباني مي كنيم 29/6/1390
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان در آستانه به راي گيري تشكيل كشور مستقل فلسطيني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد با صدور بيانيه يي از نهادهاي بين المللي خواست تا به عنوان يك حق انساني از حق تعيين سرنوشت براي فلسطينيان حمايت و پشتيباني نمايند
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com