نامه سرگشاده
درخواست تأمین حقوق مردم و برقراری صلح و آشتی در کردستان 21/2/1388
مردم کرد که به عنوان اولین پدید آورندگان مدنیت در تاریخ منطقه، با تشکیل اولین اتحادیه‌های قبیله‌ای ـ قومی و ایجاد سازمان‌های مدنی ـ قانون‌گذاری و حکومتی، نخستین حکومت‌های قانونی مبتنی بر مشارکت جمعی و سامانه فدرالیزم را در زاگرس و بخش‌های عظیمی از میزوپوتامیا بنا نهادند، از عهد باستان تا به امروز با اقوام و ملل ساکن در فلات ایران هم‌زیست و متحد در برابر تجاوزات متجاوزان و هم‌سرنوشت بوده‌اند. این مردم که سرزمین‌های محل سکونت‌شان همواره مورد تجاوز و تهاجم بوده و یا بارها توسط قدرت‌های متجاوز تسخیر گردیده است، به رغم این تسخیر و تسلط‌های مکرر موجودیت و هویت خود را حفظ کرده و با تغییر و تعویض، ظهور و سقوط و یا زوال و فروپاشی قدرت‌ها و حکومت‌های چیره‌گر، وحدت، موجودیت و انسجام ملی ـ قومی و هویتی خود را از دست نداده است.

عالیجناب
همان گونه که آگاهید مردم کرد چه در هزاران سال پیش و چه در سده گذشته و چه در دهه‌های اخیر از حق حیات و موجودیت خود دفاع کرده، برای وحدت ملی ـ قومی خویش مبارزه کرده و امروز نیز برای صیانت از هویت فرهنگی و زبانی خویش تلاش می‌کنند. این مردم با زنان و مردانش در پاسداری از ارزش‌های ملی، فرهنگی، زبانی، مذهبی، انسانی و تاریخی قوم خویش و جامعه‌ای که بدان تعلق دارند متحمل رنج‌ها، آزارها، آوارگی‌ها، آسیب‌ها و صدمات فراوانی گردیده‌اند.
بیشتر

  بیانیه عمومی
خطاب به دولت جمهوری اسلامی ایران و حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) 17/2/1388
بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، طی هفته‌ها و روزهای اخیر چند برخورد نظامی میان نیروهای دولتی با گروه‌هایی از افراد مسلح وابسته به حزب حیات آزاد کردستان روی داده که در یک مورد آن نیروهای نظامی و پلیس انتظامی مستقر در پایگاهی در روانسر کرمانشاه با افراد مسلح وابسته به پژاک درگیر شده که در جریان آن حدود سی نفر از نیروهای طرفین کشته و تعدادی مجروح گردیده‌اند و در برخوردی دیگر در حوالی سنندج تعدادی دیگر از نیروهای دو طرف کشته شده‌اند. همچنین نیروهای نظامی دولتی با اقدام به بمباران و توپباران نواحی مسکونی نوار مرزی به ویژه مناطقی در مثلث نوار غربی ایران و عراق و ترکیه، خسارات فراوانی بر ساکنان محل وارد آورده‌اند.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از علل بروز و یا اهداف و انگیزه‌های سیاسی و نظامی این‌گونه درگیری‌ها اطلاعی حاصل ننموده اما توجیهی نیز برای آن نمی‌تواند بیاید. این سازمان نگرانی و تأسف خود را از شروع و وقوع این‌گونه رویدادهای خشونت بار ابراز نموده و اعلام می‌نماید که از ملتهب شدن فضای سیاسی و اجتماعی و مدنی جامعه، نظامی و امنیتی کردن مناطق کردنشین و از سرگیری دوباره درگیری‌های نظامی در کردستان ایران عمیقاً نگران است.
بیشتر

  پیام نامه
به نامزد های ریاست جمهوری در ایران 15/2/1388
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که در چهارچوب منشور حقوق بشر و قانون از ابتدای سال 1384 درتهران تاسیس و به عنوان نهادی مدنی، غیرسیاسی، غیردولتی و مستقل و مدافع حقوق بشر آغاز به فعالیت نموده به جهت دفاع بدون اغماض و اغراض از حقوق بشر و استقلال در عمل، از اعتباری منطقه ای و بین المللی برخوردار بوده وهمکنون در شبکه های بین المللی حقوق بشر عضویت دارد. این سازمان در حال حاضر در تلاش است تا با گسترش فعالیت ها به عنوان نهادی فراملی وفرا کشوری فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی، ملی و نژادی، قومی و مذهبی به دفاع از حقوق انسان و انسانیت و حقوق بشر بپردازد.
در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و دولت آینده و حقوق بشر در ایران، این سازمان براین نظر است
بیشتر

  مناسبتنامه
دولت حقوق و مطالبات جامعه کارگری را تامین و اعاده نماید. 11/2/1388
طی سال گذشته ده ها گزارش از اخراج جمعی کارگران واحد های تولیدی و صنعتی در گوشه و کنار کشور توسط رسانه های عمومی منشر گردیده و اغلب این اخراج ها ی دسته جمعی کارگران متاسفانه به دلیل ورشکستگی واحدهای مذکور و یا ناتوانی در پرداخت حتی حداقل دستمزد کارگران و شاغلین این واحد ها بوده است.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com