خبر
دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته‌های مردم بانه را برآورده و تامین نماید 17/2/1397
دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته‌های مردم بانه را برآورده و تامین نماید
در پی مسدود کردن معابر تجاری مرزی توسط دولت و تعطیلی بازارچه‌های مرزی، کولبران، کسبه و بازایان شهرهای بانه، مریوان، پیرانشهر، جوانرود و دیگر شهرهای مناطق کُردنشین از سه هفته پیش با تعطیل کردن بازار و محل کسب و کار خود، دست اعتصاب زده بودند. اعتصاب کنندگان بویژه بازاریان و مردم شهر بانه که طی ۲۲ روز گذشته کماکان در اعتصاب بوده اند، خواهان لغو ممنوعیت‌ها و محدودیتهای ایجاد شده اخیر دولت هستند، که با تعطیلی بازارچه‌های مرزی و مسدودکردن گذرگاه‌های تجاری مرزی خسارات مادی و اقتصادی فراوانی به تجار و بازایان وارد نموده و دهها هزار نفر از جمله کولبران را از کار، بیکار کرده است.
بیشتر

  خبر
دولت جمهوری اسلامی ایران، حکم اعدام رامین حسین پناهی را لغو و باطل نماید 11/2/1397
بیشتر

  خبر
11/2/1397
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

مهر1385  -  آبان1387  -  آذر1387  -  دی1387  -  

بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  

خرداد1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  فروردین1389  -  خرداد1389  -  

شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  مهر1390  -  

آبان1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  

فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  

مرداد1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  

مرداد1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  مرداد1393  -  

شهریور1393  -  مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  فروردین1395  -  

خرداد1395  -  تیر1395  -  مرداد1395  -  بهمن1395  -  

اسفند1395  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  شهریور1396  -  

دی1396  -  بهمن1396  -  فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  

تیر1397  -  شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  

آذر1397  -  اردیبهشت1398  -  بهمن1399  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com