خبر
بیانیه جمعی از زندانیان عقیدتی اهل سنت زندان رجایی شهر به مناسبت 10 دسامبر 18/9/1393
بیانیه جمعی از زندانیان عقیدتی اهل سنت زندان رجایی شهر به مناسبت 10 دسامبرروز جهانی حقوق بشر که عینا منتشر میشود:
بیشتر

  خبر
اهانت كنندگان به فعالان سياسي ، مدني و فرهنگي كردستان شناسايي شدند 9/9/1393
يك تيم چهار نفره كه با ايجاد صفحه اي در فيس بوك با نام ((بسيج رسانه كرد)) به فعالان فرهنگي ، سياسي و مدني كردستان توهين و فحاشي مي كرد ، شناسايي شدند. اين چهار نفر كه همگي عضو بسيج شهرستان سنندج مي باشند با ايراد اتهام و نسبت دادن موارد غير اخلاقي به فعالان كردستاني پروژه بي اعتبار ساختن و بي اعتمادي افكار عمومي به اين فعالان را در كردستان از چند ماه پيش آغاز كرد.
بیشتر

  خبر
18/9/1393
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

مهر1385  -  آبان1387  -  آذر1387  -  دی1387  -  

بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  

خرداد1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  فروردین1389  -  خرداد1389  -  

شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  مهر1390  -  

آبان1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  

فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  

مرداد1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  

مرداد1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  مرداد1393  -  

شهریور1393  -  مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  فروردین1395  -  

خرداد1395  -  تیر1395  -  مرداد1395  -  بهمن1395  -  

اسفند1395  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  شهریور1396  -  

دی1396  -  بهمن1396  -  فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  

تیر1397  -  شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  

آذر1397  -  اردیبهشت1398  -  بهمن1399  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com