خبر
ادامه تنش و اعتصاب در بند 350 اوین 14/10/1392
خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان
همانگونه که در برخی از خبرها آمده است در جریان اعتراض جمعی زندانیان سیاسی بند 350 به اقدام های تحریک آمیز 4 زندانی امنیتی در بند و ایجاد تنش و تشنج و درگیری و خبرچینی برای وزارت اطلاعات از سوی آنها، افراد یاد شده به نام های م.الف، س(ش).د، ب.ن و ع.الف ، 4 نفر از زندانیان سیاسی به نام های عماد بهاور، حسن اسدی زیدآبادی، علی کاظمی و بهزاد عرب گل از 9 دی ماه به سلول انفرادی منتقل شده اند که از تاریخ یاد شده بالغ بر 145 نفر از 170 نفر زنذانی بند 350 در اعتراض به انتقال 4 زندانی سیاسی به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده و دریافت غذای دولتی را تحریم کردند. در همان حال 125 نفر از زندانیان طی نامه ای از مقام های قضایی و زندان خواستند جهت پیشگیری از وقوع اتفاقات بعدی و برای بازگشت آرامش به بند 350 چهار زندانی امنیتی محرک اعتصابات اخیر به بند دیگری منتقل شوند اما روز شنبه 14 دی ماه به رغم نامه اعتصاب زندانیان و تظاهرات و نشست چندین ساعته آنها و مذاکرات چندین ساعته بی نتیجه نمایندگان زندانیان با مسئولان زندان با حکم قضایی چهار فرد امنیتی که از اعضای سابق دستگاه امنیتی هستند به بند 350 برگشت داده شدند و این در حالی است که گفته شده 4 زندانی سیاسی هم چنان برای مدت 20 روز باید در سلول انفرادی بمانند اما زندانیان سیاسی برای بازگشت این 4 زندانی سیاسی به بند 24 ساعت مهلت تعیین کرده اند.
14دی ماه 1392

بیشتر

  خبر
مدیر اصولگرای خانه مطبوعات کردستان عزل شد 14/10/1392
خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:شیروان یاری از عناصر رسانه ای جریان اصولگرا که به مدت هشت سال مدیر خانه ی مطبوعات کردستان بود توسط هیئت مدیره عزل شد.
هیئت مدیره ی خانه مطبوعات کردستان ضعف مدیریت، رانت خواری ، ارتباط با محافل امنیتی، به حاشیه راندن روزنامه نگاران و خبرنگاران منتقد و حرفه ای را از جمله عملکرد شیروان یاری در طول ریاستش بر خانه مطبوعات کردستان دانستند.
گفته می شود هفته نامه سیروان که سردبیری آن را شیروان یاری بر عهده دارد در طول هشت سال گذشته بلند گوی جریان احمدی نژاد در منطقه ی کردستان بود که بارها روزنامه نگاران و جریان های سیاسی و مدنی در کردستان را آماج تخریب و توهین قرار می داد
بیشتر

  خبر
دادخواست کیفری علیه دادستان تهران و رئیس زندان اوین 4/10/1392
خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان:تعداد 9 نفر زندانی سیاسی که طی روندهای اخیر از ادامه تحصیل و امتحان آنها جلوگیری بعمل آمده علیه دادستان تهران «آقای عباس جعفر دولت آبادی» و معاون وی «خدابخشی» قاضی ناظر بر زندان و «رشیدی» رئیس زندان اوین به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده و طی دادخواستی کیفری دستور نامبردگان و جلوگیری از ادامه تحصیل خود را نوعی تشدید مجازات و تشدید محرومیت از حقوق اجتماعی و اقدامی غیرقانونی و مغایر با قوانین عنوان نموده و درخواست رسیدگی و محکومیت دادستان تهران، قاضی ناظر بر زندان و رئیس زندان اوین را خواستار شده اند.
شاکیان همچنین اعلام کردند شکایت دیگری از جمله دادخواستی حقوقی بابت ضرر و زیان مالی و معنوی ناشی از ممانعت از ادامه تحصیل خود را به دیگر مراجع قانونی ارجاع و حقوق قانونی خود را مورد پیگیری قرار می دهند.
شاکیان عبارتند از محمدصدیق کبودوند و 4نفر از دراویش گنابادی به نام های امید بهروزی، امیر اسلامی، فرشید یدالهی، افشین کرم پور، مهدی سولتی، امید کوکبی، سالار ستوده و محمدسجاد ساجدی فر.
چهارشنبه 4 دی ماه 1392
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

مهر1385  -  آبان1387  -  آذر1387  -  دی1387  -  

بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  

خرداد1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  فروردین1389  -  خرداد1389  -  

شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  مهر1390  -  

آبان1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  

فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  

مرداد1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  

مرداد1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  مرداد1393  -  

شهریور1393  -  مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  فروردین1395  -  

خرداد1395  -  تیر1395  -  مرداد1395  -  بهمن1395  -  

اسفند1395  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  شهریور1396  -  

دی1396  -  بهمن1396  -  فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  

تیر1397  -  شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  

آذر1397  -  اردیبهشت1398  -  بهمن1399  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com