خبر
همسر محمد صدیق کبودوند: اگر تا نیمه شهریور ماه به او مرخصی تعلق نگیرد دوباره دست به اعتصاب غذا خواهد زد! 8/6/1391
پریناز باغبان حسنی، همسر این زندانی عقیدتی به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت: « محمد امروز (دوشنبه) در ملاقات کابینش گفت اگر تا نیمه شهریور ماه مسولان کشور با مرخصی او برای دیدار فرزند بیمارش موافقت نکنند دست به اعتصاب غذا خواهد زد و این بار تا لحظه مرگ ادامه خواهد داد.»
بیشتر

  خبر
ادامه بلاتکلیفی یک فعال سیاسی مذهبی 6/6/1391
خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:با گذشت بیش از یکماه از بازداشت عبدالله عباسی از مسئولان دفتر حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان هنوز وی بلاتکلیف در بازداشتگاه امنیتی اداره اطلاعات سنندج به سر میبرد .پیش از این به خانواده این فعال سیاسی مذهبی اعلام شده بود که وی قبل از عید فطر با تعیین قرار وثیقه آزاد خواهد شد .در صورتیکه با تامین وثیقه از سوی خانواده آقای عبدالله عباسی همچنان در بازداشت مانده است
بیشتر

  خبر
8/6/1391
پریناز باغبان حسنی، همسر این زندانی عقیدتی به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت: « محمد امروز (دوشنبه) در ملاقات کابینش گفت اگر تا نیمه شهریور ماه مسولان کشور با مرخصی او برای دیدار فرزند بیمارش موافقت نکنند دست به اعتصاب غذا خواهد زد و این بار تا لحظه مرگ ادامه خواهد داد.»
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

مهر1385  -  آبان1387  -  آذر1387  -  دی1387  -  

بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  

خرداد1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  فروردین1389  -  خرداد1389  -  

شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  مهر1390  -  

آبان1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  

فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  

مرداد1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  

مرداد1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  مرداد1393  -  

شهریور1393  -  مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  فروردین1395  -  

خرداد1395  -  تیر1395  -  مرداد1395  -  بهمن1395  -  

اسفند1395  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  شهریور1396  -  

دی1396  -  بهمن1396  -  فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  

تیر1397  -  شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  

آذر1397  -  اردیبهشت1398  -  بهمن1399  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com