خبر
محمدصدیق کبودوند: آقای لاریجانی! استعفا کنید و به بیدادگری ها پایان دهید 31/3/1391
چکیده :در هر حال از آنجا که امکان نوشتن و ارسال بیش از این چند جمله در زندان امکان پذیر نیست، لذا به همین بسنده نموده و توجه جنابعالی را به رفتارهای خلاف قانون، افزایش خشونت ها و شکنجه ها و افزایش بی دادگری ها و صدور بی رویه احکام غیر عادلانه در دوره چند ساله مدیریت شما بر دستگاه قضایی جلب می نمایم و به عنوان یک شهروند این کشور جنابعالی را به استعفا و کناره گیری از این مقام دعوت و شما را به قبول امام جماعت و ایراد سخنرانی های آتشین سیاسی فرا می خوانم. ...
بیشتر

  خبر
بيانيه چهار نهاد مدنی و حقوق بشری کُرد در حمايت از اعتصاب غذای محمدصديق کبودوند و حسين رونقی ملکی 18/3/1391
سرکوب برای ما هيچوقت يک رویەی واحد نداشتە است، همانقدر کە پوزسيون (جمهوری اسلامی) بە سرکوب مستقيم کردها پرداختە اپوزسيون آن نيز بە طريق ثانویە بە تابوسازی و گفتمان سازی متوهمانە علیە کرد، بايکوت و انکار آن دست زدە است، در اين چند سال اخير همواره زندانيان سياسی و مدنی کرد در اعتراض بە شرايط زندانهای جمهوری اسلامی و تضييع ابتداييترين حقوق انسانی خويش، طی حرکاتی کاملا مدنی، اعتصاب غذا کردند اما همواره اعتصاب غذای آنان از سوی رسانەهای داخلی و خارجی مورد بايکوتی فراگير قرار گرفته است.
بیشتر

  خبر
محمدصدیق کبودوند، فعال کرد زندانی دوباره اعتصاب غذا کرد 14/3/1391
محمدصدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در ایران از شنبه هفته گذشته، ششم خرداد، دوباره در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.
بیشتر

  خبر
بیانیه ی جمعی از فعالان فرهنگی،مطبوعاتی و مدنی کردستان ایران در خصوص انتشار کتاب((تند باد حوادث)) 6/3/1391
خبر گزاری دیده بان حقوق بشر کردستان:
ده ها نفر از فعالان فرهنگی،سیاسی، مدنی و مطبوعاتی کردستان ایران با انتشار بیانیه ای تخریب و توهین به برخی شخضیت های تاریخی و سیاسی کرد را محکوم و آن را عملی غیر اخلاقی دانسته اند. متن کامل این بیانیه به این شرح است:
بیشتر

  خبر
محمدصدیق کبودوند، فعال کرد زندانی دوباره اعتصاب غذا کرد 14/3/1391
محمدصدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در ایران از شنبه هفته گذشته، ششم خرداد، دوباره در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

مهر1385  -  آبان1387  -  آذر1387  -  دی1387  -  

بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  

خرداد1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  فروردین1389  -  خرداد1389  -  

شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  مهر1390  -  

آبان1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  

فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  

مرداد1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  

مرداد1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  مرداد1393  -  

شهریور1393  -  مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  فروردین1395  -  

خرداد1395  -  تیر1395  -  مرداد1395  -  بهمن1395  -  

اسفند1395  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  شهریور1396  -  

دی1396  -  بهمن1396  -  فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  

تیر1397  -  شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  

آذر1397  -  اردیبهشت1398  -  بهمن1399  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com