خبر
خبرگزاري ديده بان حقوق بشر كردستان 24/8/1390

جامعه ي دانش آموختگان و دانشجويان كرماشاني با نوشتن نامه يي خطاب به سفير تركيه در تهران از عملكرد دولت متبوع وي در خصوص زلزله اخير در شهر كردنشين وان انتقاد كرده و اقدامات دولت تركيه را نافي دموكراسي و موازين انساني دانستند.
بیشتر

  خبر
نگرانی عفو بین الملل نسبت به وضع جسمانی محمد صدیق کبودوند 21/8/1390
سازمان عفو بین الملل، با انتشار اطلاعیه ای، از مردم کشورهای مختلف خواسته است با ارسال نامه و پیام برای رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر کرد ایرانی شوند.
بیشتر

  خبر
جمع آوري هفته نامه ي نداي گروس از پيشخوان دكه ها 13/8/1390
جديدترين شماره هفته نامه ي نداي گروس از پيشخوان دكه ها جمع آوري شد.
بیشتر

  خبر
محكوميت دوباره براي يك فعال سياسي 8/8/1390

خبرگزاري ديده بان حقوق بشر كردستان:
محمد قوامي ، فعال سياسي از سوي شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي سنندج به يك سال حبس كه به مدت 5سال تعليق مي باشد ، محكوم شد. وي پيش از اين در بهمن 1387 سه ماه را در بازداشت بسر برد كه با قرار وثيقه ي 50ميليون توماني از زندان آزاد شد و پس از آن به 28 ماه حبس تعزيري محكوم كه يك سال و نيم از اين حكم را در زندان سپري نمود . قوامي كه چندي پيش از زندان پس از يكسال و نيم آزاد شده است يكسال باقي مانده را به مدت 5 سال تعليق از سوي شعبه 4 دادگاه تجديدنظر محكوم شده است.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

مهر1385  -  آبان1387  -  آذر1387  -  دی1387  -  

بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  

خرداد1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  فروردین1389  -  خرداد1389  -  

شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  مهر1390  -  

آبان1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  

فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  

مرداد1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  

مرداد1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  مرداد1393  -  

شهریور1393  -  مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  فروردین1395  -  

خرداد1395  -  تیر1395  -  مرداد1395  -  بهمن1395  -  

اسفند1395  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  شهریور1396  -  

دی1396  -  بهمن1396  -  فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  

تیر1397  -  شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  

آذر1397  -  اردیبهشت1398  -  بهمن1399  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com