خبر
اگر شهامت دارند مصاحبه‌ام را كامل پخش نمايند 20/11/1390
درپي گفتگوي يك ساعته اجلال قوامي ،سخنگوي سازمان دفاع از حقوق بشر
كردستان با شبكه پرس تي وي ،اين فعال حقوق بشر توضيحاتي را در جهت تنوير
افكار عمومي دراختيار خبرگزاري ديده بان حقوق بشر كردستان گذاشت.متن كامل
توضيحات اجلال قوامي درپي مي‌آيد:
اگرشهامت دارند مصاحبه‌ام را كامل پخش نمايند
بیشتر

  میثاق دیده بانان
حکم اعدام برای فعال سایبری 8/11/1390
حکم اعدام برای فعال سایبری
خبرگزاری دیده حقوق بشر کردستان
شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی مهدی علیزاده را به اتهام «محارب» محکوم به اعدام کرد .
مهدی علیزاده فخر آباد 30 ساله، متاهل و اهل مشهد در تاریخ 20/1/90 دستگیر و پس از 4 ماه بازجویی و بازداشت انفرادی در بند 2 الف در آبان ماه سالجاری، حکم بدوی نامبرده طی روزهای گذشته به وکیل و خانواده وی ابلاغ شده است. نامبرده طنزنویس و فعال سایبری است.
شنبه 8 بهمن 1390

بیشتر


آرشیو ماهیانه:

مهر1385  -  آبان1387  -  آذر1387  -  دی1387  -  

بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  

خرداد1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  فروردین1389  -  خرداد1389  -  

شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  مهر1390  -  

آبان1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  

فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  

مرداد1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  

مرداد1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  مرداد1393  -  

شهریور1393  -  مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  فروردین1395  -  

خرداد1395  -  تیر1395  -  مرداد1395  -  بهمن1395  -  

اسفند1395  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  شهریور1396  -  

دی1396  -  بهمن1396  -  فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  

تیر1397  -  شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  

آذر1397  -  اردیبهشت1398  -  بهمن1399  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com