خبر
دو مورد خودكشي به خاطر فقر مالي 29/8/1389
رمضان يدا... پور اهل يكي از روستاهاي توابع سلماس و خليل عباسي ساكن سلماس به دليل فقر و تنگدستي اقدام به خودكشي كرده و جان سپردند
بیشتر

  خبر
بازداشت 2فعال مدني در سلماس 29/8/1389
بهروز لاجورد و فيروز مالكي از فعالان مدني در سلماس توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده اند. خانواده هاي اين فعالان مدني به خبرگزاري ديده بان حقوق بشر كردستان گفتند: نزديك به سه هفته از بازداشت آنها مي گذرد اما تاكنون تماسي با منزل نداشته اند و از محل نگهداري آنان بي اطلاعيم.
بیشتر

  خبر
بي خبري از وضعيت معلم بازداشت شده ي بوكاني 23/8/1389
سليم آروم دبير دبيرستانهاي بوكان كه از مدت يك هفته پيش توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده بود،هيچگونه تماسي با منزل نداشته است.خانواده ي اين فعال فرهنگي با اظهار نگراني نسبت به بيخبري از وضعيت وي به خبرگزاري ديده بان حقوق بشر كردستان گفتند:پس از گذشت يك هفته از بازداشت وي هيچگونه تماسي با منزل نداشته ونميدانيم كه آيا دز بازذاشتگاه امنيتي بوكان نگهداري ميشود يا مهاباد؟ خانواده ي سليم آروم اظهار اميدواري كردند كه هر چه زودتر از محل نگهداري و وضعيت وي توسط مسئولان امنيتي با خبر شوند.سليم آروم فعال فرهنگي وادبي وهمكار بسياري از نشريات كردي-فارسي در مناطق كردنشين كشور ميباشد.
بیشتر

  میثاق دیده بانان
انتقال کامران آسا برادر کیانوش آسا به زندان قزل حصار 10/8/1389
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

مهر1385  -  آبان1387  -  آذر1387  -  دی1387  -  

بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  

خرداد1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  فروردین1389  -  خرداد1389  -  

شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  مهر1390  -  

آبان1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  

فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  

مرداد1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  

مرداد1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  مرداد1393  -  

شهریور1393  -  مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  فروردین1395  -  

خرداد1395  -  تیر1395  -  مرداد1395  -  بهمن1395  -  

اسفند1395  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  شهریور1396  -  

دی1396  -  بهمن1396  -  فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  

تیر1397  -  شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  

آذر1397  -  اردیبهشت1398  -  بهمن1399  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com