خبر
محروميت هدايت غزالی و صباح نصری از ادامه تحصيل 22/2/1388
خبرگزاری ديده بان حقوق بشر كردستان: هدايت غزالی و صباح نصری دو دانشجوی كُرد كه پس از تحمل يك سال و نيم حبس دی ماه سال گذشته از زندان آزاد شدند با حكم رسمی دانشگاه‌ از ادامه‌ی تحصيل بازماندند.
اين دو دانشجو كه هر يك پيش از بازداشت مراحل پايانی تحصيل خود را در دانشگاه‌های علامه و تهران می‌گذراندند و در آستانه‌‌ی اخذ مدرك خود قرار داشتند پس از آزادی از دانشگاه‌های محل تحصيل خود درخواست نمودند تا طبق روال قانونی امكان ادامه‌ی تحصيل آنان را فراهم آورند. اما مسئولان دانشگاه علامه‌ با عدم پذيرش اين درخواست اقدام به صدور حكم اخراج برای هدايت غرالی كردند و كميته‌ی موارد خاص دانشگاه تهران نيز با درخواست صباح نصری مبنی بر اخذ فرجه برای انجام دفاعيه مخالفت نمود.
بدين صورت در حالی كه هدايت غزالی تنها با گذراندن يك ترم می‌توانست تحصيل خود را در مقطع كارشناسی رشته‌ی روان شناسی پايان دهد و صباح نصری نيز با انجام دفاعيه موفق به كسب مدرك كارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم سياسی گردد احكام صادره برای اين دو فعال كُرد مانع از اتمام تحصيلات‌شان شد.
گفتنی‌ست هدايت غزالی و صباح نصری از فعالان دانشجويی كه مسئوليت نشريه‌ی "روژامه" را نيز بر عهده داشتند تيرماه سال 86 در سنندج بازداشت و پس از مدتی با انتقال به زندان اوين در دادگاه بدوی با اتهام "تبليغ عليه نظام" از طريق انتشار نشريه دانشجويی و شركت در تجمع غيرقانونی روز جهانی زبان مادری هر يك به دو سال حبس تعزيری محكوم شدند كه اين حكم در دادگاه تجديد نظر به يك سال و نيم كاهش يافت.
بیشتر

  خبر
سرنوشت نامعلوم دختر دانشجوی تهرانی 18/2/1388
تهران: یک دختر دانشجوی 19 ساله به نام «مهسا نادری» که از 3 ماه پیش به اتهام فعالیت سیاسی دستگیر و به سلول انفرادی بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات انتقال داده شده در وضعیت نامشخص به سر میبردو از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.
بیشتر

  میثاق دیده بانان
"حلق آویز شدن دختر جوانی در شهر نقده" 18/2/1388
نقده:دختر جوانی به نام "س- ب" اهل شهر نقده خود را حلق آویز نمود.
خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:یک دختر جوان اهل شهرستان نقده روز پنجشنبه خود را حلق آویز کرد
گفته می شود که این دختر جوان، به خاطر محدودیت هایی که پدرش به ویژه در امر ازدواج برای وی قایل شده بود، دست به خودکشی زده است.
شایان ذکر است که در سال گذشته و سال جاری آمار خودکشی ها در جنوب استان آذربایجان غربی در بین جوانان، به ویژه در بین زنان، نه تنها کم تر نشده است، بلکه روند فزونی را نیز دربر داشته است.
بیشتر

  خبر
در دیدار جریانهای حقوق بشری و سیاسی کرد با کروبی عنوان شد: 14/2/1388
در دیدار سازمان حقوق بشر کردستان ،جبهه متحد کرد و اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد با مهدی کروبی نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر حقوق اقلیتها به ویژه کردها تاکید شد.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

مهر1385  -  آبان1387  -  آذر1387  -  دی1387  -  

بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  

خرداد1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  فروردین1389  -  خرداد1389  -  

شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  مهر1390  -  

آبان1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  

فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  

مرداد1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  

مرداد1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  مرداد1393  -  

شهریور1393  -  مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  فروردین1395  -  

خرداد1395  -  تیر1395  -  مرداد1395  -  بهمن1395  -  

اسفند1395  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  شهریور1396  -  

دی1396  -  بهمن1396  -  فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  

تیر1397  -  شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  

آذر1397  -  اردیبهشت1398  -  بهمن1399  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com